Tarnetingimused

  • Toodete tarneaeg on tavapäraselt viis (5) tööpäeva, kui toote juurde ei ole kirjutatud teisiti.

  • Kui tellitud toodete tarneaeg ületab viit (5) tööpäeva informeerib E-poe töötaja sellest koheselt Klienti.

  • Vajadusel on Kliendil võimalus tellimus tühistada ja juba tasutud raha kantakse Kliendile tagasi samale kontole, kustkohast teostati ka E-poe makse.

  • E-pood on kehtestanud vastavalt postiteenuseid pakkuvate ettevõtetega sõlmitud lepingutele erinevad tasuta transpordi määrad. Täpsema info saab Ostukorvis.

  • Kliendil on võimalus valida järgnevate kauba kättesaamisviiside vahel: Omniva kullerteenus